شفقنا - افزایش مقاومت بدن انسان در برابر آنتی بیوتیکها بیش از خطر تروریسم نوع بشر را تهدید می کند


پروفسور سالی داویس، مشاور ارشد وزارت بهداشت و انگلستان اظهار داشته است: "خطر افزایش مقاومت بدن انسانها در برابر آنتی بیوتیکها، بیش از خطر تروریسم است".

وی اظهار داشت: "اگر وارد عمل نشویم، انسانهای قرن حاضر، همانند قرن ۱۹ به هنگام انجام جراحیهای بسیار معمولی نیز به دلیل عفونت از بین خواهند رفت. این در حالی است که از سال ۱۹۸۰ به این سو، آنتی بیوتیکهای جدید تولید نمی شود و شرکتهای بزرگ تولید دارو نیز در این خصوص طرح خاصی در پیش ندارند. متاسفانه ما تولید آنتی بیوتیکهای جدید را تشویق نمی کنیم."

Trt

www.shafaqna.com