تبلیغات

سخن روز

پاور پوئینت از بازسازی واقعه ی قدیر در دامنه کول تپه گرگر شهر هادیشهر

از اینجا دانلود کنید 

همراه با کاروان امام حسین (ع) از مدینه تا کربلا

از اینجا دانلود کنید 

 

-


اطلاعیه ها

این فیلم کوتاه هم از عاشورای سال 1391

 

سامانه پیام کوتاه کانون 

3000122288

حساب کانون و حسینیه امام علی(ع) در

باک ملی جهت دریافت کمک های مردمی

و اعضاء محترم افتتاح شد 

0108879783004

بانگ ملی شعبه گرگر


آخرین ارسال های تالار
دعای معراج به همراه ترجمه و فایل صوتی و فواید دعای معراج

از رسول اکرم (ص) منقول است آن شبی کهمرا به معراج بردند از تمامی آسمانها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم و آنچه دیدهبودم و با خدای تعالی بی‌واسطه سخن گفتم و مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدمگفتم یا جبرئیل این چه دعایی است که جمله فرشتگان می‌خوانند؟

گفت یا محمد (ص) این همان دعایی استکه از جانب حق به شما آوردم و خدای تعالی می‌فرماید که هر که از آدم تا خاتم ایندعا را بخواند یا با خود دارد عزیز و مکرّم گردد و حاجتش برآورده شود حق تعالی هیچحجاب در میان او و خودش نگذارد و او را از جمیع بلایا محفوظ فرماید و اگر از آدمتا خاتم جمع شوند و جمیع دریاها مرکب گردد و آسمان و زمین کاغذ شود چندان نویسندهکه همه فرشتگان مانده شوند و دریا خشک شود و آسمان و زمین تمام شود نمی‌تواند ثواباین دعا را بنویسند و از هزار یکی نوشته نشود و خواننده و دارنده این دعا را تنگیدست ندهد و تا روز اجل بستگی در کار وی نشود و در روز قیامت حساب را از وی بردارندو بی‌حساب داخل بهشت شود.

یا محمد (ص) دارنده و خواننده این دعارستگاری یابد. هر کس در عمر خود این دعا را یکبار بخواند و اگر نتواند گوش بدهد یابا خود دارد چنان باشد که چهل هزار ختم قرآن کرده باشد و چهل هزار حج کرده باشد وچهل هزار گوسفند قربانی کرده و چهل هزار بنده آزاد کرده و چهل هزار مسکین را طعامداده و چهل هزار برهنه را پوشیده باشد و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود وفرقان محمد مصطفی (ص) را خوانده باشد و اگر بیمار باشد چنانچه طبیبان از معالجه آنعاجز باشند چون این دعا را به آن بیمار دهند حق تعالی دِین او را ادا فرماید و اگرکسی کاهل نماز باشد این دعا را با خود دارد حق تعالی دل او را روشن گرداند حریصنماز شود و اگر زن دشوار زاید این دعا را بر آب خواند بخورد به آسانی بار نهد و اگرکسی را بسته باشند این دعا را بر موم گیرند بر کمر وی بندند فی‌الحال گشوده گردد واگر بخت دختر بسته باشد این دعا را بخواند یا با خود دارد بخت او گشوده شود و اگرکسی را به پای دار برند این دعا را بر وی بخوانند و بدمند یا در نزد آن کس باشدهیچ ضرری به او نرسد و اگر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسری به وی عطا فرماید ودارنده این دعا از گزند مار و عقرب و زبان بدگو ایمن گردد.

خواننده و دارنده این دعا از درد گوشو دردسر و دردچشم و درد دل و جگر و فلج و لغوه و جمیع دردها ایمن گردد و هر کس ایندعا را با خود به گور ببرد حق سبحانه او را ببخشد و سکرات موت را بر وی آسانگرداند و از عذاب قبر و سؤال نکیر و منکر ایمن گردد و روز جزا چهل هزار فرشته بهاستقبال وی برآیند تا داخل بهشت می‌کنند و شرح این دعا بسیار بود اما مختصر کردیمتا ملال نگیرد بسیار مجرب است انشاءا... والله اعلم بالصّواب.

متن دعا

هذادعای معراج

یا سَیّدُ یا سَیّدُ یا صَمَدُ یامَنْ لَهُ الْمُسْتَنَدُ اِجْعَلْ لی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً مَمّا اَنا فیهِوَاکْفِنی فِیهِ وَ اَعُوذُ بِکَ بِسْمِ اللهِ التّامّاتِ یا اَللهُ یا اَللهُ یااَللهُ یا رَحْمنُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ یا خالِقُ یا رازِقُ یا بارِیُ یا اَوَّلُیا آخِرُ یا ظاهِرُ یا باطِنُ یا مالِکُ یا قادِرُ یا واهِبُ یا وَهّابُ یاتَوّابُ یا حَکیمُ یا سَمیعُ یا بَصیرُ یا غَفورُ یا رَحیمُ یا غافِرُ یا شَکُورُیا عالِمُ یا عادِلُ یا کَریمُ یا رَحیمُ یا وَدودُ یا غَفورُ یا رَؤفُ یا وِتْرُیا مُغیثُ یا مُجیبُ یا حَبیبُ یا مُنیبُ یا رَقیبُ یا مَعیدُ یا حافِظُ یا قابِضُیا حَیُّ یا مُعینُ یا مُبینُ یا جَلیلُ یا جَمیلُ یا کَفیلُ یا وَکیلُ یا دَلیلُیا حَیُّ یا قَیّومُ یا جَبّارُ یا غَفّارُ یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا دَیّانُ یاغُفْرانُ یا بُرْهانُ یا سُبْحانُ یا مُسْتَعانُ یا سُلْطانُ یا اَمینُ یا مُؤمِنُیا مُتَکَبّ‍ِرُ یا شَکُورُ یا عَزیزُ یا عَلیُّ یا ‍وَفِیُّ یا قَویُّ یا غَنیُّیا مُحِقُّ یا اَمینُ یا مُؤمِنُ یا مُتَکبِّرُ یا شَکُورُ یا عَزیزُ یا عَلیُّ یاوَفیُّ یا قَویُّ یا غَنیُّ یا مُحِقُّ یا مُعْطی یا آخِرُ یا اَحْسَنَالْخالِقینَ یا خَیْرَالرّازِقینَ یا خَیْرَ الْغافِرینَ یا خَیْرَ الْمُحْسِنینَیا خَیْرَ النّاصِرینَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ یا نُورَ السَّمواتِ وَ الْأرْضِیا هادِیَ الْمُض‍ِلّینَ یا دَلیلَ الْمُتَحَیّرینَ یا خالِقَ کُلَّ شَیءٍ یافاطِرَ السَّمواتِ والْأرْضِ یا هادِیَ الْمُضِلینَ یا مُفَتَّحَ الْأبْوابِ یامُسَبِّبَ الْأسْبابِ یا رَفیعَ الدَّرَجاتِ یا وَلِیَّ الْحَسَناتِ یاغافِرَ  الْخَطیئاتِ یا مُحیِیَ الْأمْواتِ یا ضاعِفَ الْحَسَناتِ یا دافِعَالْبَلِیّات، اَللّهُمَّ اَحْفَظْ صاحِبِ هذَالدُّعاءِ مِنَ الطّاعُونِوَالزَّلْزَلَهِ وَ الْفُجْاَهِ وَالْوَباء‍ِ وَ م‍ِنْ شَرَّ السُّلْطانِالْجابِرِ وَ شَرَّ الْعَیْنِ السُّوء‍ِ وَ مِنْ شَرَّالْجَنَّ وَالْإنْسِ بِحَقَّلا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ بِحَقَّ حمعسق وَ بِحَقَّ مُحَمَّدِالْمُصْطَفی وَ بِحَقَّ عَلِیَّ الْمُرْتِضی وَالْأئمَّهِ الْهُدی وَ بِحَقَّاللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَالْکُرْسِیَّ وَ الْعَرْشِ وَ بِحَقَّ فَسَیَکْفیکَهُمُاللهُ وَ هُوش السَّمیعُ الْعَلیمُ اللّهُمَّ اَحْفَظْ صاحِبِ هذَالدُّعاءِ مِنْشَرَّ کُلَّ ذی شَرًّ وَ مِنْ شَرٌ طارِقٍ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ مِنْ شَرَّوالِدٍ وَ ما وَلَدَ وَ مِ‍نْ شَرَّ ما یَلِجُ فِی‌الأرْضِ وَ ما یَخْرِجُ مِنْهاوَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیم اَللّهُمَّ احْفِظْ صاحِبِ هَذَاالدُّعا مِنْ شَرَّالْأعْداءِ وَ مِنْ شَرَّ جَمیعَ الْمِحْنَهِ وَ الدّاءِ وَ مِنْ شَرَّالنَّفّاثاتِ فِی الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرَّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ یا رَبَّ بِعِزَّعِزَّتِکَ وَ الْقَهْرِ بِلُطْفِکَ وَ الرَّحْمَهِ رَحْمَتَکَ یا واهِبَ الْعَطایایا دافِعَ الْبَلایا یا غافِرَ الْخطایا یا سَتّارَ الْعُیُوبِ یا نُورَالْغُیُوبِ یا نُورَ الْقُلُوبِ یا حَبیبَ الْقُلُوبِ یا قاضِیَ الْحاجاتِ یارَحْمنَ الدُّنْیا وَالْأخِرَهِ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَ بِحَقَّ اَلا اِلااللهِ تُصیرُا الأمُورِ اَللّهُمَّ اَسْتَوْدِعُکَ نَفْسی وَ رُوحی وَ مالی وَ اَوْلادِیوَ جَمیعَ ما اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فِی الدّینِ وَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ اِنَّهُلا یُضیعُ صانیکَ یَصُونَکَ وَ مَحْفُوظَکَ وَ مَامُولَکَ وَ لا یُجیرُنی اَحَدٌمِنْکَ وَ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً اَللّهُمَّ رَبَّنا اتِنا فِیالدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ وَ عَذابَالْقَبرِ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَ صلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِهِ اَجْمَعینَ الطّاهِرینَ وَ الأئِمَّهِ الْمَعْصُومینَ وَ سَلَّمَ تَسْلیماًکَثیراً کَثیراً.

ترجمه در ادامه مطلب.....

ترجمه دعای معراج

به نام پروردگار و خالقی که بخشنده و پذیرنده توبه و بسیار مهربان به آدمیان است ای خدایی که سرور و بزرگ و فرمانروایی و ای خدایی که تکیه گاه و پشتیبان و روشن و واضحی و ای خدایی که فرمانروایی بی نیاز و بلند و والا مرتبه ای و ای خدایی که باید در همه کارها و مشکلات بر شما توکل و تکیه و اعتماد نمود ، بزرگواری و عنایت فرما و نجات و رهایی فرما و بزرگواری و محبت فرما و نجات و خارج فرما از همه مشکلات و بلاها و غم و اندوه خارج فرما و از همه نعمتها به اندازه ای که صلاح می دانیدعنایت فرما و باید در همه مصائب و سختیها بر شما پناهنده شد بنام شما که پروردگار و خداوند و خالق می باشید و تمام و کاملترین می باشید و ای خداوندکه پروردگاری و ای خداوند که خالق بزرگی و ای خداوند که وصف و اندازه شما در وصف نیست و شما بی نهایت بزرگ و فرمانروایی ای خداوند بسیار بخشنده و ای خداوند بسیار  مهربان و بخشایشگر و ای خداوند بسیار توبه پذیرنده و آرامش دهنده و ای خداوند مهربان و بسیار دلگرم کننده و ای خداوند آمرزنده و دل نواز و نیرو دهنده و ای خداوندکه دارای نامهای بزرگ و آمرزنده می باشید و ای خداوندی که پدیدآورنده و سازنده میباشید و ای خداوندی که روزی و نعمت دهنده مخلوقات می باشید و ای خداوندی که آفریدگار و سازنده مخلوقات می باشید و ای خداوندی که از نخستین و همیشه بوده ای وای خداوندی که تا ابد و آخر و پایان همه هستی شمایی و ای خداوندی که پدیدار کننده و آشکار کننده همه اسرار می باشید و ای خداوندی که پوشنده و پنهان کننده درون هراسراری می باشید و ای خداوندی که تمام ملک هستی از ذات شما پدیدار شده و ای خداوندی که توانا و بر هر امری فرمانروائی و ای خداوندی که بخشنده ترین می باشید وای خداوندی که بسیار بخشنده و صاحب اعطا می باشید و ای خداوندی که بسیار با گذشت وبسیار توبه پذیر می باشید و ای خداوندی که دانشمندترین و خردمندترین فرمانروایان می باشید و ای خداوندی که به هر صدایی و هر ندایی شنوایی و ای خداوندی که به هرامری آگاه و دانا و به هر رمزی بینا و بصیری و ای خداوندی که آمرزنده ترین بهگناهان خلق می باشید و ای خداوندی که باعث آرامش قلب مقربین و خداپرستان می باشیدو ای خداوندی که بخشنده و آمرزنده بزرگترین گناهان می باشید و ای خداوندی که نشانه های نعمت و رفاه شما آشکار است و ای خداوندی که دانشمند بر هر دانشی و علمی و ای خداوندی که انصاف و دادگری فقط نزد شماست و ای خداوندی که سخاوت مندترین و نیکوترین صفات نزد شماست و ای خداوندی که بسیار بردبار و شکیبایی به گناهان و اشتباهات بندگانت و ای خداوندی که بسیار دوستدار و محبوب قلبهای با اخلاص می باشد و ای خداوندی که بخشاینده ترین بخشایندگانی و ای خداوندی که بسیار مهربان و با گذشت به خلقی و ای خداوندی که یکتایی و بی همتایی و ای خداوندی که تنها شمایی فریادرس در همه امور و ای خداوندی که یگانه اجابت کننده دعاها می باشید و ای خداوندی که تنها دوست ومحبوب قلبهای مخلصان می باشید و ای خداوندی که باران رحمتت را فراوان در بهاران زیباتر بر بندگان فرو می فرستی و ای خداوندی که هیچ قدرتی رقابت با شما را ندارد واز آن عاجز است و ای خداوندی که به همه رمز و رموز آفرینش کاردان و دانایی و ای خداوندی که نگهبان و روشن کنندة راه عارفانی و ای خداوندی که بر هر نیروی آشکار وغیب چیره شونده ای و ای خداوندی که زنده و پاینده و ابدی و جاودان می باشید و ای خداوندی که همة کائنات متعلق به ذات کبریائی شماست و ای خداوندی که یکتایی شما انگیزه خلق جهان هستی شد و ای خداوندی که پس از فنای هر چیز تنها صاحب مقتدر مُلک وجودی و ای خداوندی که بخشایش و رحمت زیبنده و شایسته مقام شماست و ای خداوندی که گشاینده درهای توبه بر روی خلق گنهکاری و ای خداوندی که باز کنندة درهای رحمت بر روی خلق نا امیدی و ای خداوندی که شکوه و عظمت شایسته مقام والا مرتبه شماست و ای خداوندی که عزّت و آبروی اهل یقین از لطف بی انتهای شماست و ای خداوندی که ذلیل و خوار و پَست کنندة مُکذبینی و ای خداوندی که تنها یاری رسان و یاری دهنده اهل ذکری و ای خداوندی که بزرگی و عظمت شما بر همه خلق آشکار است و ای خداوندی که صاحب شکوه و عظمت وبزرگواری می باشید و ای خداوندی که صاحب همه زیبایی های خلقت و آفرینش می باشید وای خداوندی که صاحب ضمانت و سایه کفالت شما بر سر خلق جلوه گر است و ای خداوندی که یگانه پشتیبان و حمایت کننده فرستادگان خود به خلقی و ای خداوندی که رهنمای راه حق و حجت می باشید بر مؤمنین  و ای خداوندی که همیشگی و فناناپذیر می باشید و ای خداوندی که پاینده و ابدی و شکوه و جلالت همیشگی است و ای خداوندی که توانایی برتوانگران و پادشاهی بر ملک هستی و ای خداوندی که بسیار با گذشت و آمرزنده ای به گناهکاران و ای خداوندی که شکوه و لطف و مهربانی شما بی انتهاست و ای خداوندی که بر بندگانت بسیار لطف و احسان می نمایی و ای خداوندی که عادلترین فرمانروایی به کردار نیک و بد بندگانت و ای خداوندی که با گذشت و بخشنده ای و ای خداوندی که نشانه های وجودت بر هر ذره از خلقت آشکار است و ای خداوندی که پاکی و لطافت از ذات مقدس شماست و ای خداوندی که کمک دهنده ایمان آورندگان می باشید و ای خداوندی که قدرتمند و بزرگ و بر هر نیرویی تسلط یافته ای و ای خداوندی که وفادار به قول خود وقابل اعتمادی و ای خداوندی که بزرگترین ایمان دهنده و نیرودهنده به قلب خالصانی وای خداوندی که توانا و بر هر نیروی قوی چیره وغالبی و ای خداوندی که نشانه های نعمت و رفاه شما آشکار است و ای خداوندی که شریف و ارجمندی و بر قلب عارفان میتابید و ای خداوندی که والامقام و بزرگوار و بلندمرتبه و نیرومندی و ای خداوندی که متعهد و وفادار به دعای بندگان خاص و عامی و ای خداوندی که پاکیزه از هر عیب می باشیدو ای خداوندی که استوار و توانائی و ای خداوندی که بی نیاز و توانگری و ای خداوندیکه هر چیز را مرگ و فنا و پایان قرار دادی و ای خداوندی که بسیار بخشنده و عطاکننده روزی خلقی و ای خداوندی که پایان هر پایانی و زنده و پاینده ای و ای خداوندیکه بهترین خلق کنندگان وجودی و ای خداوندی که بهترین روزی و نعمت دهنده مخلوقاتی وای خداوندی که بهترین آمرزندگان و توبه پذیرنده خلقی و ای خداوندی که نیکی رسان وبخشاینده خلقی و ای خداوندی که بهترین پشتیبان و یاری کننده خلقی و ای خداوندی که بزرگترین رحمت و بخشش به خلقی و مهربانترین مهربانان  می باشید و ای خداوندیکه نور و روشنائی آسمانها و زمین و رحمت و برکت و نیروی دلگرم کننده ای و ای خداوندی که رهبر و هدایت کننده گمراهان عالمی و ای خداوندی که راهنما و حجت برای حیرت زدگانی و ای خداوندی که پدیدآورنده و آفریننده همه چیز می باشید و ای خداوندی که آفریننده و خالق آسمانها و زمین و مخلوقات درون آن می باشید و ای خداوندی که راهنما و رهبر و هدایت کننده گمراه شدگانی و ای خداوندی که گشاینده و بازکننده درهای نعمت و رحمتی و ای خداوندی که سبب ساز در همه مشکلات و مصائب و سختیهایی وای خداوندی که بالابرنده درجات و مقام آدمیان نزد آدمیان و نزد ملکوتیان می باشیدو ای خداوندی که اجابت و مستجاب کننده خواهش ها و نیازهای خلق می باشید و ای خداوندی که نهایت خوبیها و زیبائیها و پایان و نیکی رسان به خلق می باشید و ای خداوندی که بخشنده لغزشها و خطاهای خلقی و ای خداوندی که زنده کننده قلب عارفانی وزنده کننده مردگانی و ای خداوندی که چند برابر کننده نیکیها و خوبیهای خلق و هرنیکویی هستی و ای خداوندی که دفع کننده و دور کننده بدیها و زشتیهای خلقی.

دعایی که به معراج معروف است ، در مصباح کفعمی ص 273 آمده و به شرحزیر است:

اللهم إنی أسئلک یا من أقر له بالعبودیة کل معبود، یا من یحمده کلمحمود، یا من یطلب عنده کل مفقود. فیا من یفزع إلیه کل مجهود ، یا من سائله غیر مردود،یا من بابه عن سؤاله غیر مسدود، یا من هو غیر موصوف ولا محدود. یا من عطاؤه غیرممنوع ولا منکود .یا من لیس ببعید و هو نعم المقصود ،یا من رجاء عباده بحبلهمشدود. یا من لیس بوالد ولا مولود. فیا من شبهه و مثله غیر موجود، یا من کرمهوفضله لیس بمعدود ( غیر معدود ) یا من حوض بره للأنام مورود، یا من لا یوصف بقیامولا قعود، یا من لا تجرى علیه حرکة ولا جمود ،یا الله یا رحمن یا رحیم یا ودود .یاراحم الشیخ الکبیر یعقوب. یا غافر ذنب داود، یا من لا یخلف الوعد و یعفو عنالموعود ،یا من رزقه وستره للعاصین ممدود ،یا من هو ملجا کل مقصى مطرود، یا من دانله جمیع خلقه بالسجود، یا من لیس عن نیل وجوده أحد مصدود، یا من لا یحیف فی حکمهویحلم عن الظالم العنود، ارحم عبیدا خاطئا لم یوف بالعهود ،انک فعال لما ترید ،یا باریا ودود ،صل على محمد خیر مبعوث .دعا إلى خیر معبود وعلى آله الطیبین الطاهرین أهلالکرم والجود و افعل بنا ما أنت أهله یا ارحم الراحمین.........

ترجمه:

خدایا ! از تو می خواهم ،ای کسی که همه پرستش شده ها به بندگی ات اعترافدارند .همه ستایش شده ها ستایشگر تواند .همه نایافته ها را نزد تو می جویند، همه گرفتاران به تو پناه می برند و تقاضا کنندگان از تو رد نمی شوند . درت برای هیچ تقاضایی بسته نیست . ای کسی که نه توصیف شدنی است و نه حد پذیر می باشد .مانندی برایش نیست و عطایش منع شدنی نیست . دور نیست و بهترین مقصد و مقصود است .ریسمان امید بندگان به سوی او کشیده شده است . نه پدر است و نه فرزند می باشد . شبیه ومثل برای او وجود ندارد. کرم و فضل او شمارش پذیر نمی باشد . حوض نیکی او برایمردمان آماده ورود است . ای کسی که به ایستادن و نشستن توصیف نمی شوی . حرکت و ایستایی بر تو جاری نمی شود. ای خدا ، ای رحمان، ای مهربان، ای رحم کننده بر یعقوب پیر و ای بخشنده لغزش داوود .ای کسی که خلف وعده نمی کنی و از عذابی که وعده داده ای میگذری . رزق و پوشانندگی ات بر گناهکاران کشیده شده. ای کسی که پناهگاه همه رانده شدگانی و ای کسی که همه با سجده بندگی ات می کنند . راه هیچ کس برای رسیدن به بخشش تو بسته نیست . در حکمت ظلم نمی باشد . در کیفر ظالم ستمگر، صبر می کنی. بر بنده خطاکاری که به عهد خود وفا نکرده ،رحم کن که تو هر چه بخواهی می کنی، ای نیکی کننده و ای مهربان بر محمد، بهترین فرستاده که به بهترین معبود دعوت می کرد و بر آل پاکیزه و طیب محمد که اهل کرم و بخشش اند ، درود فرست و با ما آنچه کن که سزاوارتو باشد، ای مهربان ترین مهربانان.

این دعا در مصباح کفعمی بدون ذکر سند به پیامبر نسبت داده شد، اگرچه غالب ادعاهای جمع آوری شده توسط ایشان معتبر هستند . ولی با توجه به فقدان سند نمی توان با قاطعیت و اطمینان گفت : این دعا از حضرات معصومین علیهم السلام نقل شده و معتبراست . بلکه با توجه به این که در این دعا جمله یا قسمتی که معنای غیر قابل قبولی داشته باشد، به نظر نمی رسد .و روش علما در این گونه مسایل مسامحه در سند است ، میتوان دعا را به امید ثواب و بر آورده شدن حاجات خواند .

در باره ارزش و ثواب خواندن دعای معراج آنچه که در برخی کتاب ها مانندگنج های معنوی آمده است ، جستجو کردیم، هیچ سند و مدرکی برای آن نیافتیم . آن چه که مرحوم کفعمی ذکر کرده این است که ، برای برآورده شدن حاجت این دعا را بخواند، آنگاه حاجت خود را از خدا بخواهد .

 

برایدانلود دعا بر روی لینک های زیر کلیک کنید ...

برگرفته شده از : http://goftomanedini.net/?p=1915

لینکدانلود جدید (این یکی فکر کنم کامل باشه)

برای دانلود کلیک کنید (کامل)

دانلود دعای معراج با صدای امین رستمی (این لینک فکر کنم ناقصه!)

 :: لینک ثابت
ن : poianfar
ت : 5 مهر 1394
بازدید : 1895
نظرات : 9
6 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

sahar مدیر سایت در تاریخ : دوشنبه 6 مهر 1394 - - گفته است :
سلام خیلی خیلی خوشحال میشم به منم سر بزنین جدی میگما

سحر مدیر سایت در تاریخ : پنجشنبه 9 مهر 1394 - - گفته است :
عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم! نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . . عید غدیر خم بر شما مبارک

سحر مدیر سایت در تاریخ : شنبه 11 مهر 1394 - - گفته است :
خیلی خیلی خیلی سایتتون خوبه مثل همیشه عالی

شبکه اجتماعی شهرمجازی مدیر سایت در تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1394 - - گفته است :
www.shahrmajazi.ir شبکه اجتماعی شهرمجازی در شهر مجازی میتوانید دوستای زیادی پیدا کنید و باهم چت کنید فایل ،عکس،متن،فیلم و ... به اشتراک بگذارید .میتوانید گروه ، انجمن یا بلاگ بسازید و دوستان خود را دعوت کنید و کلی امکانات دیگر منتظر شماست. قرعه کشی ماهانه سکه طلا www.shahrmajazi.ir ******************* این پیام توسط سیستم ارسال اتوماتیک دیدگاه آی الکسا ارسال شده است www.iAlexa.ir

sahar joon مدیر سایت در تاریخ : شنبه 18 مهر 1394 - - گفته است :
سلام دوباره اومدم پیش منم بیاین منتظرم

سحر مدیر سایت در تاریخ : شنبه 25 مهر 1394 - - گفته است :
سایت متفاوت و زیبایی دارین خیلی خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم

دیدگاه خود را به ما بگویید

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*: