تبلیغات

سخن روز

پاور پوئینت از بازسازی واقعه ی قدیر در دامنه کول تپه گرگر شهر هادیشهر

از اینجا دانلود کنید 

همراه با کاروان امام حسین (ع) از مدینه تا کربلا

از اینجا دانلود کنید 

 

-


اطلاعیه ها

این فیلم کوتاه هم از عاشورای سال 1391

 

سامانه پیام کوتاه کانون 

3000122288

حساب کانون و حسینیه امام علی(ع) در

باک ملی جهت دریافت کمک های مردمی

و اعضاء محترم افتتاح شد 

0108879783004

بانگ ملی شعبه گرگر


آخرین ارسال های تالار
خاک الم

 

شعر برگزیده پنجمین کنگره شعر عاشورایی استان اردبیل

 محرم سال ۱۳۹۱

خاک الم

مکتب   طـاهـاده     سُخن   اورگنن                  فـاطمـه دن  شیر      شجاعت    اَمن

حیدرون اَرشد قیزی چون بُت شکن                    محـرم   اَسرار    حسین   و     حسن

شـمع   شب افـروز   دل    پنج  تن                   هاردا  گورونمیش  بئله    بیر شیر زن

زینب  آدی  فخـر    زنان   عرب

فاطمنون مفخری هم زین اَب

کیمدی بو قیزشمس و قمر اختری                  مظهر حق   سبط   نبی خواهـری

سیّد الاَبـراره ایـدوب مـادری                           نـام حسیندور   دیلینون  اَزبـری

بحر  عفاف  و  شرفین گـوهری                        حیدریدور   حیدریدور    حیدری

تک  یـارادوبدی   اونی   حیّ اَزل

سوزلری   شیریندی مثال عسل

با شرف انسان لارون الُگوسیدور                      واژه ی   حق سرگُل    قاموسیدور

باشدا  قـرا  معجری  ناموسیدور                      گور نچه     معصومیله  مأنوسیدور

حور و مَلک  شوقیله  پابوسیدور                       ختـم   رُسل  گـویـده  ثنا گوسیدور

زینـب آدی    زینـت   نـام  علی

حُجب و حیا و شرفین مشعلی

زینبی  زینب  ایـدن      ایثاریـدور                     دیلـده  اولان   بینش   سرشاریـدور

شیـوه ی  آدابـیدی    رفتـاریـدور                      منصب    والاسـیدی     کـرداریـدور

منطق  و   بـرهـانیدی گفتاریدور                       خصمی یخـان  نطق  شرر بـاریـدور

بقیه اشعار در ادامه مطلب

فکر ایله بو مطلبیمه سن  دقیق

زینب ایدوب گور نجه طی طریق

زینبی   زینب     ایـدن      ایمانیدور                 بـاغـلانـان   الله ئله   پیمـانیـدور

ایتدیقی   یوخسونلارا    احسانیدور                  یـاره گـوره وئردیگی  قـربـانیـدور

داغلی اورگ سینه ی شان شانیدور                بـاشدان آخـان دینه گوره قانیدور

گوزلرون آچ باخ اونون ایثارینه

کـرب و بـلاده   قالان آثارینه

زینب آدی حشره کیمین  زنده دی                بحـر    شرفـده    ُدر   اَرزنده دی

کیم اونا  وابسته دی    ایمنده دی                 دائـم اونـون    دولتی   پـاینـده دی

خُطبه سی حیدرکیمی کوبنده دی                   تیغ   دو سردی  ایـلـه  بُـرنده دی

وئردی نقدری اونا یوز درد و غم

توکدی غمون  با شینه خاک الم

زینبی    زینب    ایدن  عـاداتیدور                 خـالقـه     عبـدیتی     طـاعـاتیدور

ذکـر      منـاجـاتی    عبـاداتیدور                   راز و نیاز    اوسته کی  حـالاتیدور

دست  سخـاوتله    کـرامـاتیدور                      چکدیگی  دین اوسته ریـاضاتیدور

رنج   و  بلانی  ایلـدی انتخاب

تا قالا  ایمنده  عفاف  و حجاب

کیمـدی بـو قیز  دُر  گـرانمـایه دی                   آدی  علی   آدینه       پیـرایـه دی

کـرب و  بـلا    دفتـرینـه    آیـه دی                 دین ائوینه سوزلری چون پایه دی

عاشق اولان شیعیه سرمایه دی                     بـاشلارا  زیبا   آدی چون سایه دی

کنز حقه گوهر   رخشنده دی

خالق  یکتا   بگنن     بنده دی

اللهون  اَلطافینه  شاملـدی  بـو                   بـاغ   نبّـوتـد ه  کی  حـاصلدی بـو

عالیمه دور  علمیده کاملدی بـو                    فـاطمیـه    زنـده    شمایلـدی بـو

طاهـریه   مظهـر      قابلدی بـو                    بیـز لـره   حـلّال   مشاکیلـدی بـو

چنگ توسّل ورا کیم آدینه

آندّ  اولا  زهرایه یتر دادینه

فاطمه مسلکدی علی شیوه دی                قلبی اونون صافیدی چون شیشه دی

تـابـع   قـرآنیـدی  حق  پیشه دی                معنـویـدور     معنوی   اَنـدیشه دی

کـرب  و بـلا  نهضتینه  ریشه دی                 نخـل ستمـکاری    کسن تیشه دی

زینب آدی  دینه  وئروب  آبرو

مرقدین  عاشق لر  ائدر آرزو

کیمدی بو قیز مخزن اَسراریدور                        بحـر     عطا   منشأ    ایثـاریـدور

کرب و  بـلا  عشقینه معیاریدور                        سرور    اَبـراره   مـدد   کـاریـدور

قارداشی عبّاسه  علمداریدور                          نطقی ده چون حیـدر   کـراریـدور

واژه ی صبره  آدی معنا اولوب

درده دوشوب درده مُداوا اولوب

زینبی  زینب  ایـدن    اللهیدور                     گئدگی یـول فاطمه نون راهیدور

طاعت  و اَذکار  شبانگا هیدور                     عزّتیدور    شوکتیدور    جـاهیدور

نیزده  قرآن اوخیان شاهیدور                       قصر   ستمکاری   یخـان  آهیدور

چشم  دیلیلن باخون  آمالینه

تـاری  یانیندا  اولان اجلالینه

کلک قضا  زینبه چوخ غـم یازوب                 رنج  و  مُصیباتینی  اَعظـم  یازوب

درد  و  بلانی  اونـا همدم  یازوب                هـر  گونونه غُصه  و مـاتـم یازوب

قطره غمی زینبه چون یم یازوب                 دیل داغینا غملـری مـرهـم یازوب

گتدی  نلر گور  بو فلک  باشینه

قاتدی اورگ قانینی گوزیاشینه

قافیله ی  عشقه   اولوب سرپرست                اگمدی باش دشمنه اُول حق پرست

گورسدوب اَشراره خانیم ضرب شصت                  وئردی  عدویه قولی باغلی شکست

بیلمدی اُول  باده  ایچن خصم پست                 این  ثمـر عُمـر  علی    زینب    است

غم گوزونی گئتدی زارا بو خانیم

روح  غمی چکدی  دارا بو خانیم

بـزم  یـزید   ایچره   او    والا تبار                     سسلدی یار اُول منه ای کردگار

نسل ستمکاری  ایدوم  تار و مار                     اولـدی یدالله  اونیچون دست یـار

دوردی اَیاق اوستونه اُول با وقار                      کـوه  احُـد تک  دایـانوب   استوار

نطقی سالوب قلبیلره  اضطراب

ائتدی همان  بزمیده   بیر انقلاب

سویلدی ای پست دنی زینبم                    بنت    رسول    مـدنـی   زینبم

آگـه ایـدن  مرد و زنی   زینبم                    دین  حقون   حق دئنی   زینبم

گـر تانیان یوخـدی منی زینبم                     خصمه   وران تُـو دهنی  زینبم

ها شیمیم  ها شیمیم  ها شیمی

اگمرم  ئولسمده  سنه بـا شیمی

اللهون   اَلطافینه    شامل  منم                    عـالیمیم  علمیـده  کامـل منم

بـاغ رسالت   د کی حـاصل منم                     بُت شکنه   دختر قـابـل   منم

غرق اولونان کشتیه ساحل منم                       ظُلمه چکن بیر خط باطل منم

باده ی  عشقی  ایچنم   زینبم

حاصل ظُلمی    بیچنم   زینبم

بند  دل ختم    رسالت    منم                           بنت شهنشاه عـدالت   منم

حضرت زهـرادن  اَمانت  منم                             کنز حیـا   بحـر  نجابت   منم

معنی   ایثار  و  شرافت منم                             آیئنه ی عصمت و عفت منم

چرخ  عفاف  اُلدوزییام   زینبم

شیر خدانون   قیزییام   زینبم

خوابیده سن گوزلرون آچ ای  شرور            عشق حکومت سنی ایلوبدی کور

عادت اولوب سنده کی فسق و فُجور            نسلـوی   اجـدادوی   ملّت   تـانـور

همچو سُلیمانم  و سن همچو  مور           ایلیـرم جسموه  بـو قصری   گـور

دخُت علی خصمه هاچان باش اگر

تا نفسیم  واردی دئلیم  حق   دئیر

حق دانیشوب  حقی نمایان ایدوب             سوزلرینی عشقیلن اعلان ایدوب

رعشه سالوب جانلارا طوفان ایدوب              دیـده گلـن   ملّتی  حیران   ایدوب

حـاکم پستین  اورگین قـان ایدوب                شامینی چون شام غریبان ایدوب

هنده نین اوغلون ائلیوب زار و خوار

ویردی  حسین   نهضتینه     اعتبار

غم غمون اوستونده گوروب ایتدی تاب              روحی اولوب محنت و اندوه قاب

صبری  وئروب دشمن دینه  عذاب              داغلار ایدوب قلب شریفین کباب

عمر اوزونی توکدی اوزه اشگ ناب             هاردادی گورسون قیزینی بو تُراب

سویلیه  زینب  سنه  مین  مرحبا

خالق   یکتانی    ایدوبسن   رضا

 

بیلمیورم  زینب  آدینده  نـه  وار               مهدی ائدور عمه سینه افتخار

آدی گـلور گـوزلـر اولور  اشکبار                  آغلا ( آخوندی ) خانیما  زار زار

یازمحنین گوز دولی یاش دلفکار                تـا قالا سندن صورا  بیر  یادگار

حشریده قارداشی سنی یاد ایدر

محنـت    و    آلامیدن     آزاد  ایـدر

منبع وبلاگ دلباختگان
:: لینک ثابت
ن : poianfar
ت : 24 آذر 1391
بازدید : 458
نظرات : 2
1 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

فرزاد در تاریخ : دوشنبه 27 آذر 1391 - - گفته است :
عالیی است دستتان درد نکنه اکر روزانه مطلب بزارید عالیتر میشه لطفا ازآقای پویانفر و دیدگاهای ایشان در مورد مسایل اچتماعی و مذهبی شهر بیشتر بنویسین ممنون خسته نباشین

دیدگاه خود را به ما بگویید

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*: